เปิดรับสมัครตำแหน่ง Senior Java Programmer / System Analyst

2020.09.02


ประเภทธุรกิจ IT & SOLUTION
ตําแหน่ง Senior Java Programmer / System Analyst
เงินเดือน 50000-80000
สถานที่ทํางาน Bkk

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 28-45

ภาษา Good command in English

บริษัทญี่ปุ่นผู้นำด้านเทคโนโลยีและโซลูชั่นต่างๆ
สำนักงานตั้งอยู่ที่ อาคารเอ็มไพรส์สาทร
เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง Senior Java Programmer / System Analyst

QUALIFICATIONS:
• Thai nationality, Male or Female, Age 28-45 years old.
• Bachelor degree in Computer Science, Computer Engineering, IT, Business Computer, or related field.
• Able to read, write and speak general conversation in English.
• Have working experience over 5 years in system development.
• Have experience in vendor side to support many clients and many projects.
• Have experience in IT Project of Manufacturing (Production), or SCM (Logistics) as a role of Senior Application Developer,
System Analyst, or PM.
• Strong analytical and problem-solving skills.
• Able to work onsite in Upcountry.


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed