เปิดรับสมัคร — Marketing

2020.09.09


ประเภทธุรกิจ LOGISTICS SOLUTION
ตําแหน่ง MARKETING EXECUTIVE
เงินเดือน 30000-40000
สถานที่ทํางาน BKK

Detail

RESPONSIBILITIES
Create and execute marketing strategy.
Conduct market survey and assist in updating information, creating marketing materials,
Coordinate among the specialist trainer and schedule for seminars.
Support & develop marketing content
Communication and contact with customer on behalf of the Company


คุณสมบัติ เพศชาย

อายุ 25-33

ภาษา ENGLISH COMMUNICATION

บริษัทร่วมทุนเครือโตโยต้า ธุรกิจโซลูชั่นเกี่ยวกับระบบขนส่งโลจิสติกส์ เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง Marketing Executive 1 อัตรา

– Age 25-33 years old
– Gender Male (prefer)
– Salary Base salary 30-40K
– Education Bachelor degree in related
– Experienced 2-3 years in Marketing field
– English Conversation level
– Digital related experienced (Website, SNS, etc..)
– Driver License Yes & Own car


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed