รับสมัครงานตำแหน่ง — Admin & HR Staff

2020.09.09


ประเภทธุรกิจ Website Service
ตําแหน่ง Admin & HR Satff
เงินเดือน 18000-22000
สถานที่ทํางาน BKK - Ekkamai

Detail


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 23-30

ภาษา Fair in English

Admin & HR Staff
– Female age 23-30 years old
– Bachelor degree in any fields
– Have experience 1 year in admin or relate
– Fair communicate in English


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed