เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง — ISO COORDINATOR

2020.09.09


ประเภทธุรกิจ Cabon Chemical
ตําแหน่ง ISO COORDINATOR
เงินเดือน 20000-40000
สถานที่ทํางาน Rayong

Detail

- ISO Project (9001 , 14001)


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-35

ภาษา Fair in English

โรงงานเกี่ยวกับการเคลือบซับคาร์บอนและฟลูออโร ตั้งอยู่ที่ระยอง
เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง — ISO COORDINATOR
– ชายหรือหญิง อายุ 25-35 ปี
– ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสิ่งแวดล้อมหรือที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทำงานสิ่งแวดล้อม ระบบคุณภาพ ISO 9000 140001 มาอย่างน้อย 2-3 ปี
– สื่อสารภาษาอังกฤษพอได้


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed