รับสมัคร Sales Assistant Manager OR Sales Manager & Assistant

2020.09.12


ประเภทธุรกิจ 【TRD】Steel/Meta
ตําแหน่ง Sales Assistant Manager OR Sales Manager & Assistant
เงินเดือน 35000-50000
สถานที่ทํางาน กรุงเทพ (สาทร)

Detail

-Sales and sales related work 60-70% 
-Interpretation (between Thai/English to Japanese . internal and for maker/customer)
-Assistant (support) for Japanese and Thai manager.
-Wholesale, trading company (sale metal material)
-Retail business (sales related to metal processing machines, cleaning and lubricants)
-Mainly find new customers more than existing customers If candidate take care of existing customers, it will be around 10 companies
-visit customer, male appointment with customer
-Communicate with Japan side by skype or email in English.
-Check documents for Current Japanese of Thai office.
-Go outside with Japanese or Thai manager.


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 27-35 ปี

ภาษา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและญี่ปุ่นได้ในระดับธุรกิจ

*Home:※Live within 1 hour from company
*Need sales experience! (metal related trading )

*Personality:
-can communicate with other people flexibly h
-Can work between Japanese and Thai (especially Thai manager)
-Currently as preventive measures against COVID-19, the lunch and break time is shortened and go home earlier.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-260-8454 หรือทางอีเมล khanittha@pcmt.in.th


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed