รับสมัคร SALES NEW CUSTOMER /กรุงเทพ (วัฒนา)

2020.09.12


ประเภทธุรกิจ TRADING - EIECTRONIC COMPONENTS (SEMI CON)
ตําแหน่ง SALES NEW CUSTOMER
เงินเดือน 15000-35000
สถานที่ทํางาน กรุงเทพ (วัฒนา)

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ ไม่เกิน 40 ปี

ภาษา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับธุรกิจ

HAVE DRIVE LISENCE
EXP:ELECTIRIC PARTS 2YEAR

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-260-8454 หรือทางอีเมล khanittha@pcmt.in.th


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed