รับสมัครงานตำแหน่ง — Customer Service Staff

2020.09.15


ประเภทธุรกิจ Textile & Cloth
ตําแหน่ง Customer Service Staff
เงินเดือน 16000-20000
สถานที่ทํางาน BKK

Detail

- Proceed customers’ P/O (Nike), Decode customer/buyer details and input into the system/check correctness.
- Rearrange orders (local and import), coordinate with production team for lead time controlling, material prepare.
- Coordinate with Sales & Marketing team for buyer/vendors information sharing/ Inter-department co-working.


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 22-26

ภาษา Good command in English

Japanese Textile & cloth manufacturing.
Position: Customer Service (Nike) Staff
Work Area: BKK Office
– Female age 22-26 years old
– Welcome New graduate
– Bachelor Degree in Business Administration /Sales/Marketing/Economic/GM.
– Experience 0-2 years in sales coordinator , sales support, Customer Service Jobs, Sales Assistant Jobs.
– Can communicate in English


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed