รับสมัครงานตำแหน่ง — Marketing Assistant

2020.09.15


ประเภทธุรกิจ Home Appliance product
ตําแหน่ง Marketing Assistant
เงินเดือน 27000-35000
สถานที่ทํางาน BKK

Detail

JOB DESCRIPTION:
* To summarize the monthly promotion for department store including the advertisement.
* To contact and coordinate with OC staffs for sales promotion and sales information and advice or support to resolve problem.
* To arrange the premium gift for the marketing activities.
* To visit the branched for checking display and products.
* Event market survey and analysis with the marketing team.
* To analyze the sales/marketing data for the future activity.
* To share the information about marketing activity with Export marketing team.


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 27-35

ภาษา Good command in English

Japanese company : Home Appliance product
LOCATION: Sukhumvit Road
WORKING HOURS: Monday –Friday (9.00 a.m. – 17.45 p.m.)
SALARY BASIS: 28,000 – 35,000 Baht

QUALIFICATION:
* Thai Nationality
* Male/Female, age between 27-35 years old
* Bachelor Degree in any related field
* Experience in sales&marketing for 2-3 years
* Very Good in English business communication skill both written and spoken
* Excellent analytical skill with the ability to derive actionable insights from research and data


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed