เปิดรับสมัครงาน — Chief Marketing Executive

2020.10.15


ประเภทธุรกิจ Non-life Insurance
ตําแหน่ง Chief Marketing Executive
เงินเดือน 28000-32000
สถานที่ทํางาน BKK

Detail

Job Area
1. Responsibility to take care corporate customers including handle day to day job, answer to customer inquiries, process renewal, arrange insurance upon customers requested, etc.
2. Try to increase revenue under her portfolio.
3. Support and promote some new business project.


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 28-35

ภาษา Good command in English

Japanese Non-Life insurance (marine, miscellaneous, fire and motor insurance)
เปิดรับสมัครงาน — Chief Marketing Executive

Qualification:-
1. Experienced in working in Non-Life insurance field or insurance company or insurance broker company for 2 – 4 years
2. Graduated in bachelor degree in marketing or insurance field.
3. Good in English skills for speaking, reading and writing.
4. Age more than 28 years old is preferable.


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed