ด่วนรับหลายอัตรา-เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย/เพศหญิงอายุ25-28ปี/มีประสบการณ์ทำงานอย่างน่อย1ปีขึ้นไป/พูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี/ประจำออฟฟิศแถวเพลินจิต

2011.05.10

??????? ???? 25-28 ?? ???????????????????????????? ?????????????????????????? 1 ???????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????-???????? ?????????????????????

?????????????????????????????????????????? ??? 081-2892314 ???? ??? Resume ????? nattanan@personnelconsultant.co.th