**รับสมัครด่วน-Warehouse Supervisor **

2011.05.14ประเภทธุรกิจ Plastics for Electronics/Automotive Part
ตําแหน่ง Warehouse Supervisor
เงินเดือน 14000-20000
สถานที่ทํางาน Amatanakorn IE,Chonburi

Detail


Manage & control to warehouse.  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง

  • อายุ23-30

  • ภาษาThai-English
Name *


Sex


Birthday *

Day Month Year


Address


Birth Place


Tel


E-Mail*


Expected Salary


Available Work Place

1:

2:

3:

4:


Apply for Job

1:

2:

3:

4:


Educational History

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:


Experience of Job(1)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(2)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(3)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Ability of Language

English: / Japanese:


Remark


Resumeประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


 Comfirmed ????????????????????????????? ??????????????????????????? ????????????? ?????????? ??????????????????????????????????????????? ??????????? ???????????? ?.?????? ?????????????????????? Warehouse Supervisor ????????????????????


1.?????????????? ???? 23-30 ??

2.???????????????????????????????????

3.????????????????????????????????????????????????????????????? 1-2 ??

4.??????????????????????


** ??????????????????????????? ?????? 02-2608454/081-8680461 ?????????????? khanittha@pcmt.in.th **