บัญชี/ประจำโรงงานแถวลาดปลาเค้า/พหลโยธิน/โรงงานผลิตพลาสติก-เส้นใยไนลอน-ฟิล์มกรองแสง/เพศชายหรือหญิง/อายุไม่เกิน25ปี/ภาษาอังกฤษพอใช้

2011.05.31ประเภทธุรกิจ Manufacturing
ตําแหน่ง Accounting
เงินเดือน 15,000
สถานที่ทํางาน พหลโยธิน

Detail
  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง

  • อายุ25

  • ภาษาอังกฤษพอใช้
Name *


Sex


Birthday *

Day Month Year


Address


Birth Place


Tel


E-Mail*


Expected Salary


Available Work Place

1:

2:

3:

4:


Apply for Job

1:

2:

3:

4:


Educational History

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:


Experience of Job(1)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(2)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(3)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Ability of Language

English: / Japanese:


Remark


Resumeประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


 Comfirmed 
?????????????? ??????????? 25 ?? ???????????????????? ????????????????????????????? ????????????????????????? ????????????????????????? ????????????????? ?????????????????????????????????


?????? ???????? ??? 081-8392314 ?????????????? ????? nattanan@personnelconsultant.co.th