บ.ญี่ปุ่นเปิดใหม่ ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ รับวิศวกรด้าน Press, Mold, Die, Welding หลายอัตรา/ บ.อยู่ที่แพรกษา สมุทรปราการ

2011.06.10


ประเภทธุรกิจ Autopart:steel
ตําแหน่ง Engineer (Press, Mold/Die, Welding)
เงินเดือน Negotiable
สถานที่ทํางาน แพรกษา-สมุทรปราการ

Detail

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ25 ปีขึ้นไป
  • ภาษาไม่เน้น


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

??????????????????????????????? Press, ed Mold, malady Die-cast ??? Welding
???????????-????? ?????????????????
?????????????????? 081-8249958, 02-2608454
E-mail: siriwan@personnelconsultant.co.th