รับตำแหน่ง “Sales” เพศหญิง มีรถมี-ใบขับขี่

2011.06.15ประเภทธุรกิจ
ตําแหน่ง Sales Representative
เงินเดือน 14,000 - 20,00
สถานที่ทํางาน

Detail


-Own car+Driving license  • คุณสมบัติ เพศหญิง

  • อายุ22-30ปี

  • ภาษา
Name *


Sex


Birthday *

Day Month Year


Address


Birth Place


Tel


E-Mail*


Expected Salary


Available Work Place

1:

2:

3:

4:


Apply for Job

1:

2:

3:

4:


Educational History

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:


Experience of Job(1)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(2)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(3)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Ability of Language

English: / Japanese:


Remark


Resumeประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


 Comfirmed 
Sales Representative

-Female

-Exp. Sale

-Own car+Driving license

-Basic salary 14, doctor 000-20, no rx 000+allowance


???????????????????? ?????????????? ????????


?????????? ????????? 081-9017339

????? mueanpare@personnelconsultant.co.th