ผู้จัดการฝ่ายบุคคล/ประจำออฟฟิศสีลม/บริษัทนำเข้าชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์/เพศชายหรือหญิง/อายุไม่35-45ปี/มีประสบการณ์อย่างน้อย5-10ปีขึ้นไป/พูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้

2011.06.15ประเภทธุรกิจ นำเข้าและผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์
ตําแหน่ง ผู้จัการฝ่ายบุคคล
เงินเดือน ตามประสบการณ์
สถานที่ทํางาน

Detail
  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง

  • อายุ35-45

  • ภาษา
Name *


Sex


Birthday *

Day Month Year


Address


Birth Place


Tel


E-Mail*


Expected Salary


Available Work Place

1:

2:

3:

4:


Apply for Job

1:

2:

3:

4:


Educational History

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:


Experience of Job(1)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(2)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(3)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Ability of Language

English: / Japanese:


Remark


Resumeประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


 Comfirmed 
Male / Female, medicine age 35 – 45 years .

•Bachelors degree or higher in HR Management or General Management.

•At least 10 years experience in HRM, sales HRD.

•Have HRM work experience in more than 100 staffs Manufacturing company .

•Knowledge of overall business strategy and operations including business processes.

•Strong interpersonal and communications skills.

•Good command of English ( if be able to communication in Japanese is advantage ) and Computer Literature.


?????????? NATTANAN ??? 081-8392314, 02-2608454