รับสมัครพนักงานตำแหน่ง ประสานงานในออฟฟิศ SALE COORDINATE -ปิ่นทอง2

2011.08.06


ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING - STELL/METAL
ตําแหน่ง SALE CO-ORDINATE
เงินเดือน 15,000 UP
สถานที่ทํางาน นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 ชลบุรี

Detail

  • คุณสมบัติ เพศหญิง
  • อายุ21 UP
  • ภาษาENGLISH พอใช้
    THAI ดี


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

???????????? !!! ???????????????????????????????

???????????? ??????? 2 ??????
??????? ???? 21 ???????? ??????????????????
???????? ????????? – ????? 08.30 – 17.30
?????????? ???? (?????) 089-200-9557
????????????? E – MAIL nicha@personnelconsultant.co.th