รับสมัครล่ามภาษาญี่ปุ่น+แอดมิน /นิคมบางพลี(สมุทรปราการ)

2011.08.09


ประเภทธุรกิจ AUTOMOTIVE PARTS
ตําแหน่ง INTERPRETER+ADMINISTRATOR
เงินเดือน 25,000-40,000
สถานที่ทํางาน นิคมบางพลี จ.สมุทรปราการ

Detail

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ-
  • ภาษาภาษาญี่ปุ่นระดับ3ขึ้นไป


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

?????????? AUTOMOTIVE PARTS ????????????????
***?????????????????????????? ??????? 02-2608454, generic 081-8278477
??????? waraporn@personnelconsultant.co.th ***