รับสมัคร ตำแหน่งล่าม+เลขา ภาษาญี่ปุ่น ที่นิคมMMC จ.ปทุมธานี

2011.08.10


ประเภทธุรกิจ AUTOMOTIVE PRESS PARTS
ตําแหน่ง ล่าม+เลขา ภาษาญี่ปุ่น
เงินเดือน 15,000-25,000
สถานที่ทํางาน นิคมอุตสาหกรรม MMC

Detail

เป็นบริษัทเปิดใหม่ จดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สัมภาษณ์งานที่ กรุงเทพฯ

  • คุณสมบัติ เพศหญิง
  • อายุ21ปีขึ้นไป
  • ภาษา-


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

?????????????? ???????????????MMC ?.????????
??????????????? ??????? ????? 21????????
???????????????????????????
???????????-????? ???????????(??????????????)
????????????????????? 089-2009965 ?????? ???????
E-mail: nisa@personnelconsultant.co.th