ด่วนมาก! รับสมัคร “Merchandiser” ทำที่โฮจิมิน ประเทศเวียดนาม/เพศหญิง-ชาย,สื่อสารภาษาเวียดนามได้ *ยินดีรับจบใหม่ สายงานบริหารหรือการตลาด*

2011.08.15


ประเภทธุรกิจ Manufacturing & Export Men's and Lady's wear
ตําแหน่ง Merchandiser
เงินเดือน Nego
สถานที่ทํางาน Ho Chi Minh City - Vietnam (Int. Bangkok)

Detail

1.) Responsible in product management and planing to increase sales volume and sales distribution with also creating straegy for marketing opportunity.
2.) Provide new marketing and Fashion products distributor in Vietnam.

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ25-30 Years old.
  • ภาษา- English good.
    - Vietnam very good.


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed 

????????????????????  ?????????????????????????????? 

??????????????? Merchandiser  (2 ???????)

???????????????????   ????????????? ???????  ?????? ????????

?????????????? ???????????????  ??????? ???????????? , here ??????? ???????????????????????

??????????????????????  ??????????????????????

?????????? ?????? ??? 087-0663111 , 02-2608454
??????????????????? jiraporn@personnelconsultant.co.th