รับสมัครตำแหน่ง SALES MANAGER

2019.08.22ประเภทธุรกิจ SALES / MARKETING
ตําแหน่ง Sales Manager
เงินเดือน 25000-60000
สถานที่ทํางาน Bangkok-Asoke

Detail

ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office : Excle ,Word ,Powerpoint) - มีความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ (มีค่าทักษะ หากได้ JLPT N2 หรือสูงกว่า) - ทักษะในการสื่อสาร และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน - สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและในฐานะสมาชิกของทีม - สามารถทำงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ - สามารถแก้ปัญหาได้ดี


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ -45

ภาษา Japanese English


ค่าจ้าง : 25,000-60,000 บาท
สถานที่ทำงาน : Bangkok -Asoke
เวลาทำงาน/วันหยุด : จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.30 น.
ภาษาที่ใช้ JLPT N2 หรือสูงกว่า
อื่น : ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office : Excle ,Word ,Powerpoint)
– มีความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ (มีค่าทักษะ หากได้ JLPT N2 หรือสูงกว่า)
– ทักษะในการสื่อสาร และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
– สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและในฐานะสมาชิกของทีม
– สามารถทำงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
– สามารถแก้ปัญหาได้ดี

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed