เปิดรับสมัครตำแหน่ง — Assembly

2019.08.22ประเภทธุรกิจ ผลิตของเล่นและหุ่นยนต์ -- Nippon Haku Bangkok - Booth J12
ตําแหน่ง Nippon Haku Bangkok 2019 : หัวหน้าแผนกประกอบ (Assembly)
เงินเดือน ไม่เกิน 40000 บาท
สถานที่ทํางาน ฉะเชิงเทรา (กม.44)

Detail

Job description - ควบคุมการวางแผนการประกอบของเวนเดอร์ภายนอก - กำหนดพื้นที่รับวัตถุดิบของแต่ละผลิตภัณฑ์ - จัดสรรหน้าที่ในการดูแลการประกอบผลิตภัณฑ์ให้กับหัวหน้างาน - ควบคุมหัวหน้างานในการใช้วัตถุดิบ - ควบคุมหัวหน้างานให้ดูแลกระบวนการผลิต - ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ เพศชาย

อายุ 25-30

ภาษา ภาษาญี่ปุ่น ระดับN3 หรือ ภาษาอังกฤษ


Section Chief – Assembly Division
Conditions
– Male only , Age 25-30 years old.
– Experience in production process at least 2 years.
– Have a certificate of JLPT N3 or TOEIC scores 500 pts.+
– Can use Microsoft Excel, Photoshop, Pro Engineer.
– Bachelor Degree in any field

*** สนใจสามารถสอบถามและสมัครได้ที่งาน Nippon Haku Bangkok 2019 โซนหางาน บูทที่ J12 ***

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed