รับสมัครตำแหน่ง — Admin

2020.05.19ประเภทธุรกิจ manufacturing- Automotive parts
ตําแหน่ง Admin+interpreter
เงินเดือน 25000-50000
สถานที่ทํางาน Samutsakorn

Detail

-


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 25-30

ภาษา English and Japanese

Job Description
– Admin and Interpreter
– Supporting communication with Japanese and Thai staff in office and factory.
– Have experience about Visa and WP for Japanese staff.
– Age: 25-30 years
– Salary: 25000-50000

more information: contact Pornpimon 0899269808, 022608454

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed