รับสมัคร ACCOUNTING

2020.06.26ประเภทธุรกิจ Manufacturers and Trading
ตําแหน่ง ACCOUNTING
เงินเดือน 15000-20000
สถานที่ทํางาน กรุงเทพ (สะพานสูง)

Detail

- จ่ายใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี หนังสือภาษีหัก ณ ที่จ่าย ฯลฯ - จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ภาษีขาย และสรุปภาษีต่างๆ - จัดทำทะเบียนเช็คจ่าย - ติดตามลูกหนี้ครบกำหนดชำระ/ค้างชำระ - จัดเตรียมเอกสารจ่ายต่างๆ - ให้คำปรึกนษาเกี่ยวกับงานบัญชีด้านต่างๆ - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร พร้อมแก้ปัญหาด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ - จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 22-25ปี

ภาษา ไม่เน้นสื่อสารภาษาอังกฤษ แต่สามารถลงบันทึกบัญชีภาษาอังกฤษได้


คุณสมบัติ
-สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี
-มีประสบการณ์ด้านบัญชี ซื้อ – ขาย
-ไม่เน้นสื่อสารภาษาอังกฤษ แต่สามารถลงบันทึกบัญชีภาษาอังกฤษได้

สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-ประกันกลุ่ม AIA
-ท่องเที่ยวประจำปี
-โบนัสประจำปี(ตามผลงาน)
-OT

สอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ณัชชา 087-069-0888,02-260-8454

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed