รับสมัคร Sale

2020.06.26ประเภทธุรกิจ Consutraction Material
ตําแหน่ง SALE
เงินเดือน 20000-40000
สถานที่ทํางาน กรุงเทพ(ลาดกระบัง)

Detail

-เช่าและขายอุปกรณ์ก่อสร้าง - เช่าและขายอุปกรณ์โรงงาน - Buy-Back System - ซ่อมแซมและจัดหาชิ้นส่วนของอุปกรณ์ก่อสร้าง


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 22-34

ภาษา ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ดี


สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ณัชชา 0870690888,022608454

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed