รับสมัคร QMR STAFF/สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี/ทำงานที่จ.ฉะเชิงเทรา/ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

2020.06.27ประเภทธุรกิจ ผลิตเครื่องปรับอากาศรถยนต์
ตําแหน่ง QMS STAFF
เงินเดือน 15000-25000
สถานที่ทํางาน ฉะเชิงเทรา

Detail

1. ดำเนินการและบำรุงรักษาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 2. การจัดการขยะ (การคัดแยกขยะ, ถังขยะ) 3. นำการตรวจสอบภายใน ISO14001 4. ให้ความรู้แก่พนักงานใหม่เกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 5. การสร้างและปรับปรุงเอกสารสำหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 6. ควบคุมตรวจสอบและตรวจสอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 7. ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาทั้งหมด 8. รายงานปัญหาทั้งหมดและผลลัพธ์ของการดำเนินการทั้งหมดเพื่อ comander 9. สรุปประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบเมื่อถึงปัจจุบัน 10. สรุปความเสี่ยงและโอกาสเมื่อถึงปัจจุบัน 11. การแยกขยะ 12. ตรวจสอบสารเคมีภายในเพื่อยืนยัน SDS 13. ความตระหนักและควบคุมพลังงานและประหยัดพลังงาน 14. ข้อกำหนดสอดคล้องกับ IATF16949, ISO14001 และรายงานผลการดำเนินงานตามส่วนงานที่รับผิดชอบในการจัดการ


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 22-24

ภาษา ทีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษดี


คุณสมบัติ
-ทีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษดี
-ปริญญาตรี
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรมเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรมเคมีหรือที่เกี่ยวข้อง

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed   ติดต่อสอบถาม กรุณาติดต่อ
  โทร087-0690888,02-2608454