รับสมัคร Production Engineer/สถานที่ทำงานจ.ฉะเชิงเทรา (บางปะกง)/มีทักษะภาษาอังกฤษดี

2020.06.27ประเภทธุรกิจ ผลิตของเล่นเด็กพลาสติก
ตําแหน่ง Production Engineer
เงินเดือน 20000-30000
สถานที่ทํางาน ฉะเชิงเทรา (บางปะกง)

Detail

-จัดทำกระบวนการผลิต คำนวณประมาณการต้นทุนและเวลาที่ใช้ในกรผลิต -จัดทำผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง -สรุปปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต -จัดทำเอกสารคู่มือวิธีการทำงานที่ใช้ในกระบวนการผลิต -ปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในกระบวนในการบวนการผลิต -ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิต


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-30

ภาษา มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับปานกลาง-ระดับดี


คุณสมบัติ
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ์(Bachelor degree in Engineering)
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ (Can use Microsoft Office programs)
มีความรู้เกี่ยวกับ PLC-Programming, Sensors จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อสอบถาม กรุณาติดต่อ ณัชชา โทร.087-0690888,02-2608454

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed