รับสมัคร HR Chief/สถานที่ทำงานจ.ระยอง(ปลวกแดง)/มีประสบการณ์ในตำแหน่งอาวุโสไม่ต่ำกว่า 7 ปี

2020.06.27ประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ตําแหน่ง HR Chief
เงินเดือน 35000-45000
สถานที่ทํางาน ระยอง(ปลวกแดง)

Detail

1. HR Section - สรรหาและคัดเลือกบุคลากรของบริษัท - วางแผน นำเสนอ และติดตาม การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร - จัดทำหลักสูตรยื่นขอรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - ควบคุม ดูแล ระบบสวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์ของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - ควบคุม ดูแลการจัดทำค่าจ้าง เงินเดือน ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ภาษี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ควบคุม ดูแล ปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท ให้เป็นไปตามพรบ.คุ้มครองแรงงาน - การประเมินผลการทำงานประจำปี 2. Admin Section - ควบคุม ดูแลอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และการรักษาความสะอาด ให้มีสภาพปลอดภัยและพร้อมใช้งาน - ควบคุม ดูแล และให้บริการด้านยานพาหนะ - จัดการต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน - ควบคุม ดูแล ปละจัดระบบการรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินของโรงงาน - จัดการขายวัสดุเหลือใช้ ให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดของบริษัท 3. ดำเนินเรื่องการยื่น Visa, Work permit, ยื่น 90 วันให้แก่ชาวต่างชาติ 4. ประสานงานกับหน่วยงานราชการ นิคมอุตสาหกรรม หน่วยงานภายนอก รวมถึงชุมชนสัมพันธ์ในเรื่องต่างๆ กับบริษัท 5. จัดทำระบบบริหารคุณภาพ IATF16949, ISO14001


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 37-42

ภาษา มีทักษะภาษาอังกฤษได้ดี


คุณสมบัติ
– วุฒิป.ตรี ขึ้นไป
– อายุ 37-42 ปี
– มีประสบการณ์ HR ระดับ management มาก่อนอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
– มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน
– มีความเป็นผู้นำ
– สามารถใช้โปรแกรม Business Plus ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีทักษะภาษาอังกฤษได้ดี (สื่อสารกับนายญี่ปุ่นได้)

ติดต่อสอบถาม กรุณาติดต่อ ณัชชา โทร.0870690888,02-2608454

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed