รับสมัคร QCและQA /สถานที่ทำงานจ.สมุทรปราการ (บางพลี)/สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี/มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

2020.06.27ประเภทธุรกิจ ผลิตเครื่องสำอาง
ตําแหน่ง QC/QA
เงินเดือน 25000-35000
สถานที่ทํางาน สมุทรปราการ (บางพลี)

Detail

- ดูงานด้านควบคุมคุณภาพ - ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับ QC Line - ฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในแต่ละหน้าที่นั้นๆ - อื่น ๆ ตามที่ได้รบมอบหมาย


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-36

ภาษา มีทักษะภาษาอังกฤษปานกลาง - ระดับดี


คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
– มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2-3 ปี ขึ้นไป
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
– มีความรู้ด้าน GMP, HACCP, ISO9001, ISO14001

ติดต่อสอบถาม กรุณาติดต่อ ณัชชา โทร.087-0690888,02-2608454

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed