รับสมัคร Programmer (AS400/RPG)

2020.07.20ประเภทธุรกิจ Software & IT Solutions
ตําแหน่ง Programmer (AS400/RPG)
เงินเดือน 25000-70000
สถานที่ทํางาน BKK East

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-38

ภาษา Good command in English

บริษัทญี่ปุ่นผลิตเกี่ยวกับซอฟแวร์และโซลูชั่น
เปิดรับสมัครตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์(AS400/RPG) ดังนี้
-เพศชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 38 ปี
-ปริญญาตรีสาขา Computer Engineer, Information Technology หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์เขียนโปรแกรมอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
-สามารถเขียนโปรแกรม AS400/RPG
-มีทักษะภาษาอังกฤษดี

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed