รับสมัคร Logistic Staff

2020.07.07ประเภทธุรกิจ Office Automation (OA) Parts
ตําแหน่ง Logistic staff
เงินเดือน 16000
สถานที่ทํางาน Samutprakarn

Detail

The work content is ・Unloading from the container when entering from China. -Counting the above-mentioned number of goods received. -Preparing for shipment (packing in returnable boxes or transposing on pallets) and attaching shipping labels in line with daily shipment.


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 22-25

ภาษา Good command in English

บริษัทญี่ปุ่นนำเข้าชิ้นส่วนพรีซัชั่นพาท OA parts
สำนักงานตั้งอยู่ที่ จ.สมุทรปราการ เปิดรับตำแหน่ง logistic staff
– Male or female , age not over 25 years old
– Bachelor’s degree
– Can communication in English

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed