รับสมัคร Product Design (Auto Cad/Solid work)

2020.07.07ประเภทธุรกิจ Steel/Metal Mold
ตําแหน่ง Product Design
เงินเดือน 18000-25000
สถานที่ทํางาน Pathumthani

Detail

สามารถเขียนแบบตามงานที่ได้รับมอบหมายได้ สามารถใช้โปรแกรม Auto cad,Solidwork ได้อย่างชำนาญ สามารถใช้โปรแกรม Ms Office ได้ดี สามารถอ่าน Drawing,ตรวจสอบความถูกต้องของแบบได้อย่างแม่นยำก่อนนำไปใช้งาน


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-30

ภาษา หากมีทักษะภาษาญี่ปุ่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ


โรงงานผลิตแม่พิมพ์เหล็ก โลหะ สำหรับผลิตกระป๋อง เช่น กระป๋องนำอัดลม กระป๋องน้ำผลไม้
ตั้งอยู่ที่ ปทุมธานี เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง Product Design (Auto Cad/Solid work)
คุณสมบัติ
– ชายหรือหญิง อายุ 25-30 ปี
– การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
– มีประสบการณ์งานออกแบบ/เขียนแบบชิ้นงาน อย่างน้อย 1-2 ปี โดยโปรแกรม Auto Cad/Solid work
– หากสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed