ผู้จัดการร้าน/ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน จำหน่ายสินค้าจากญี่ปุ่น ประจำห้างมาบุญครอง

2020.07.14ประเภทธุรกิจ Japanese Products
ตําแหน่ง Shop assistant mgr /or manager
เงินเดือน negotiable
สถานที่ทํางาน Bangkok

Detail

1 ดแลควำมเรียบร้อยภายในร้านนก่อนเปิดและปิดร้าน ความเรียบร้อยของพนักงาน 2 จัดเตรียมตรวจเช็คคววามพร้อม วางแผนจัดสรรพนักงานสำหรับงานอีเวนท์ 3 ลงข้อมูลสินค้า ในระบบ เช็คสินค้า เข้า-ออก ตรวจนับสต็อกสินค้า 4 วางแผนการขายร่วมกับการตลาด 5 จัดทำตารางวันหยุด และวันทำงาน ให้กับพนักงาน 6 ตรวจเช็คยอดขายรายวันและทำรายงานยอดขายในแต่ละเดือน 7 และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ตามความเหมาะสม


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-35

ภาษา อังกฤษพอสื่อสารได้บ้าง สื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ ( หากไม่ได้ไม่เป็นไร)


คุณสมบัติเพิ่มเติม
-มีประสบกำรณเป็นผู้จัดการร้านหรือผู้ช่วยผู้จัดการร้านมาก่อนอย่างน้อย 1 ปี
-มีประสบกำรณในกำรบริหารพนักงานใต้บังคับบัญชา
-มีความรับผิดชอบ ความสามารถในการตัดสินใจ มีภาวะความเป็นผู้นำ รักงานบริการ

สอบถามเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อ ณัชชา 087-0690888, 022608454

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed