รับสมัคร SYSTEM ANALYST

2020.07.17ประเภทธุรกิจ software
ตําแหน่ง SYSTEM ANALYST
เงินเดือน 30000-40000
สถานที่ทํางาน KLONGTOEY, BANGKOK

Detail

-Implementation of ERP (Enterprise Resource Planning) package -Get requirement from customers -Fit & Gap analysis -Design and develop customization of package -Implementation package by customer site -After support -System Development (Web system and Client system) -Design and develop software -Control own project as Team Leader.


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-35

ภาษา


-Male / Female , Age between 25 – 35 years old
-Bachelor’s degree or higher in IT related field
-At least 3 years experience of ERP implementation
-At least 3 years experience of system development
-Knowledge background Oracle/MSSQL database
-Knowledge background Visual Studio.NET(VB, C#), VBA Macro, Crystal Report, RDLC
-Strong leadership and self-motivation
-Have experiences in implementing and knowledge of Accounting system is considered a plus

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed