รับสมัคร Sales Admin

2020.07.17ประเภทธุรกิจ ผลิตสติ๊กเกอร์ ฟิล์มเคลือบ ฉลาก
ตําแหน่ง Sales Admin
เงินเดือน 15000-25000
สถานที่ทํางาน BANGRAK, BANGKOK

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 23-28

ภาษา Business Conversation Level


-ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
-ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน
-มีความรู้ด้าน Sales ซื้อมา-ขายไป (Trading)
-มีความรูู้ด้าน BOI (การนำเข้า-ส่งออก ตัดSTOCK)
-ทำงานที่ office สีลม ITF TOWER

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed