รับสมัคร ผู้สนใจร่วมตอบแบบสอบถาม (Online) — ปริญญาตรีด้านIT/Computer ทุกสาขา

2021.01.18ประเภทธุรกิจ Japanese Assocication
ตําแหน่ง ทำแบบสอบถาม (Online) สำหรับผู้ที่จบ IT/Computer ทุกสาขา
เงินเดือน ค่าตอบแทน 300 บาท
สถานที่ทํางาน ฺAnywhere

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 20-30

ภาษา -

รายละเอียดดังนี้ค่ะ

รับสมัคร: ผู้สนใจร่วมทำแบบสอบถาม (online)
จำนวนคำถาม: 5 หน้า (ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที)
ค่าตอบแทน: 300 บาท

คุณสมบัติดังนี้
-ชาย/หญิง
-อายุ 20-30 ปี
-วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีด้านIT/Computer ทุกสาขา (ยินดีรับทั้งนักศึกษาจบใหม่และผู้ที่มีประสบการณ์)
-จบจากมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลับ
2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. มหาวิทยาลัยสิรินธร (SIIT)
4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
5. มหาวิทยาลัยลาดกระบัง
6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8. มหาวิทยาลัยมหิดล
9. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(เนื่องจากเป็นแบบสำรวจจาก JETRO ทั้ง 9 สถาบันนี้เปรียบเสมือเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในเมืองไทย)

รายละเอียดแบบสอบถาม
แบบสอบถามนี้ เป็นแบบสอบถามที่ทางบริษัทจัดหางานเพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ได้รับมอบหมายจากองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) สำนักงานกรุงเทพมหานคร http://www.jetrobkk.or.th

จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่จบการศึกษาทางด้าน IT/Computer (ทุกสาขา)
โดยเนื้อหาในแบบสอบถามโดยสรุปมีดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้ตอบแบบสอบถาม (ชื่อมหาวิทยาลัย สาขาวิชาที่เรียน/จบ เพศ อายุ )
2. ชีวิตในการทำงาน (work life)
3. หน้าที่การงานในต่างประเทศ
4. ภาพลักษณ์ต่อประเทศญี่ปุ่น (บริษัทญี่ปุ่น)

โดยข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนี้จะเผยแพร่เป็นภาษาญี่ปุ่นทางเว็บไซต์ของ JETRO หลังจากได้รับการประมวลผลทางสถิติแบบไม่ระบุตัวตน
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนี้จะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อผลประโยชน์อื่นๆ นอกจากการเผยแพร่ผลการวิจัย และจะไม่มีการยกข้อมูลให้กับบุคคลที่สาม

รายละเอียดการรับค่าตอบแทน
-ผู้ร่วมทำแบบสอบถาม จะได้รับค่าตอบแทน โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารภายใน 3 ทำการ นับจากวันที่ตอบแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อย

เอกสารที่ต้องเตรียม เพื่อขอรับค่าตอบแทนหลังตอบแบบสอบถาม
1. สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง และเขียนข้อความกำกับดังนี้ “ใช้เพื่อรับค่าตอบแทนการทำแบบสอบถามเท่านั้น” )
2. หน้าบัญชีธนาคาร สำหรับการรับโอนเงิน
**สามารถ โดยส่งเอกสารเป็นภาพถ่าย หรือสแกนเอกสาร ส่งทางไลน์ หรืออีเมล (Line ID และชื่ออีเมลจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

ผู้ที่สนใจ กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์ติดต่อ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับอีกครั้งนะคะ

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed