รับสมัครงานตำแหน่ง: SAFETY OFFICER

2021.05.17ประเภทธุรกิจ 【MFG】Machinery
ตําแหน่ง SAFETY OFFICER
เงินเดือน 18000-35000
สถานที่ทํางาน Rayong

Detail

หน้าที่และรายละเอียดของงาน จัดทำแผนด้านความปลอดภัย ตรวจสอบแผนและจัดทำรายงานด้านความปลอดภัย จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย จัดหาอุปกรณ์และป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในการทำงาน แนะนำ ฝึกสอน อบรมพนักงานเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน กำกับดูแลงานด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมาย ดำเนินการสอบสวนอุบัติเหตุและร่วมหาแนวทางป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ ดำเนินการแก้ไขตรวจสอบด้านความปลอดภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัท จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องส่งต่อหน่วยราชการและประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ เพศชาย

อายุ 25-40

ภาษา English: Basic


Allowance:
ค่าเช่าบ้าน
ค่าอาหารกลางวัน
ค่าเดินทาง (ไม่มีรถรับ
ส่ง) ต้องมีใบอนุญาตขับขี่
เบี้ยขยัน
ค่าตำแหน่ง
ค่าภาษา (บางตำแหน่ง)
เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน
เงินช่วยเหลือคลอดบุตร
เงินช่วยเหลือเพื่อประกอบพิธีศพ
รางวัลอายุการทำงานยาวนาน
ข้าวฟรี
ประกันกลุ่ม
ชุดยูนิฟอร์ม
ท่องเที่ยวประจำปี
งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
ทำงานจันทร์
ศุกร์ (หยุดเสาร์
อาทิตย์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณ: Nutta (Ann) เบอร์โทรติดต่อ: 089-206-8341, 02-260-8454

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed