รับสมัครงานตำแหน่ง: Marketing Specialist

2021.05.18ประเภทธุรกิจ 【NonMFG】Business Consulting
ตําแหน่ง Marketing Specialist
เงินเดือน Base salary up to-50000(N/A, depends on experience)
สถานที่ทํางาน Bangkok

Detail

Scope of works Website management (Wordpress) Social media management Social media advertising management Create marketing materials Eg. Pamphlet, Artwork for advertising. Create content in website and email marketing Required 3-4 years of experience in marketing Good command of English (TOEIC 700up) Work experience as a marketing specialist (Web creation, Social media management, Social media advertising, Marketing material creation)


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-35

ภาษา English: Business


Allowance:
Social Security
Book purchase aid
Company Dinner
Medical purchase aid
Health check
up

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณ: Natthaphat เบอร์โทรติดต่อ: 092-696-9779, 02-260-8454

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed