รับสมัครงานตำแหน่ง: Production Engineer (Singburi)

2021.05.24ประเภทธุรกิจ 【MFG】Electrical Products
ตําแหน่ง Production Engineer
เงินเดือน 20000-25000
สถานที่ทํางาน Central Region

Detail

Qualification - Bachelor’s Degree in electrical engineer or industrial engineer- At least 5 years working experience in engineering at manufacturing company- Have knowledge about ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949 - Can communicate in English at intermediate level - Can use Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Outlook Express - Can use Autocad 2D or 3D- Can draw up, read and understand engineering drawing- Can assemble, disassemble, analyze Jig/Tools/Equipment - Can work at night shift (if necessary)Jobs description:- Design Jig/Tools/Equipment for production in according to production planning- Test and evaluate Jig/Tools/Equipment before usage - Control and monitor related documents to meet the requirement- Control and monitor maintenance plan - Think about engineering improvement in order to support production’s efficiency- Prepare monthly report and submitting to the superior- Perform other duties which may be required by company


คุณสมบัติ เพศชาย

อายุ 28-40

ภาษา English: Daily


Allowance:
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนายจ้าง และลูกจ้าง
เงินช่วยเหลือค่าน้ำมัน
ค่าอาหารเรียกเก็บจากพนักงาน (รับประทานได้มื้อเช้าและมื้อกลางวัน) ส่วนที่เกิน บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ
อาหารมื้อเย็น กรณีทำงานล่วงเวลา
เงินเบี้ยขยันแบบขั้นบันได
ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม
ชุดฟอร์ม
เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส (สำหรับพนักงานที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด)
เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ บิดา
มารดา, คู่สมรส, บุตร
ธิดา, ปู่
ย่า, ตา
ยาย (สำหรับพนักงานที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด)
เงินแสดงความยินดีกรณีพนักงานคลอดบุตร (สำหรับพนักงานที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด)
เงินค่าเข้ากะกลางคืน
ทุนการศึกษาประจำปีสำหรับบุตรธิดา (สำหรับพนักงานที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด)
งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
งานท่องเที่ยวประจำปี
โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทและการพิจารณาของบริษัท)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณ: Siraporn เบอร์โทรติดต่อ: 081-825-6922, 02-260-8454

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed