รับสมัครงานตำแหน่ง: SALES/ SALES SUPPORT


ประเภทธุรกิจ 【TRD】Plastic
ตําแหน่ง SALES/ SALES SUPPORT
เงินเดือน 20000-35000
สถานที่ทํางาน BKK Central

Detail


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 21-25

ภาษา English: Daily Japanese: Intermediate


Requirement:
SALES AND SALES SUPPORT – JAPANESE SKILL: N3 LEVEL UP – SUPPORT JAPANESE MANAGER TO CONTACT CUSTOMERS, OR GO TO SEE THE CUSTOMERS OR MAKE THE DOCUMENTS. – SUPPORT THAI SALES STAFF TO MAKE THE DOCUMENTS OR CONTACT TO CUSTOMERS OR SUPPLIERS ETC… – HAVE DRIVING LICENCE AND CAN USE OWN CAR BETTER

สวัสดิการ:
-SOCIAL INSURANCE -TRANSPORTATION-DILIGENCE-DRIVING SUPPORT(IF DRIVE BY THEMSELVES (OWN CAR OR COMPANY CAR) FOR SALE) -HEALTH CHECK-MEDICAL INSURANCE SUPPORT -BONUS

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณ: Piyanan เบอร์โทรติดต่อ: 081-889-6277, 02-260-8454

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed