รับสมัครงานตำแหน่ง: Sales Executive


ประเภทธุรกิจ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
ตําแหน่ง Sales Executive
เงินเดือน 20000-28000
สถานที่ทํางาน Samutprakarn

Detail


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 25-30

ภาษา English: Daily


คุณสมบัติ/ประสบการณ์ที่ต้องการ:
Qualification :-Experience: sales experience 2 years up.
-If have experience in Industries or manufacturing it would be an advantage.
-Must have own car.

สวัสดิการ:
-ประกันสังคม / Social Security Fund-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / Provident Fund-ค่ารักษาพยาบาล / Medical Fee-โบนัส (ตามผลประกอบการและผลงาน) / Bonus (based on performance & Company profit)-ปรับเงิน(ตามผลงาน) / Salary increase (based on performance )-ท่องเที่ยว / Company Trip-งานสังสรรค์(ปีใหม่) / New Year Party-ตรวจสุขภาพ / health check up

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณ: Siraporn เบอร์โทรติดต่อ: 081-825-6922, 02-260-8454

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed