รับสมัครงานตำแหน่ง: Production Supervisor(J)


ประเภทธุรกิจ 【MFG】Ceramic/Steel/Metal
ตําแหน่ง Production Supervisor(J)
เงินเดือน 30000-50000
สถานที่ทํางาน Chonburi

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย

อายุ 30-40

ภาษา English: Intermediate Japanese: Intermediate


คุณสมบัติ/ประสบการณ์ที่ต้องการ:
Qualification/Jobs description:รายละเอียดงาน- Coordinate , Control , Supervise and evaluate all of Warehouse activities.-Responsibility ISO9001,ISO14001 Job.-Management of schedule for work of operate incoming,outgoing,combine and separation.-Scrap Inventory control,Scrap process design and process (Seperation,Crushing,Combine,Export) controls.-Managment of schedule for Customer Service,Gold Saver,Maintenance job.- Customer’s Scrap Receive-Transfer and Stock controls.- Ensure employee safety in the workplace.-Warehouse expense controls.-. Enforcing daily and monthly check and maintenance of equipment and facilities.- Extracting problems and Forming improvement. Enforcing Plans, Do, Check , Action (PDCA)- Analyze the process operation team problems and find solution for continuous improvement.- Summary and report daily, weekly , monthly warehouse operation performance.

สวัสดิการ:
-ค่าเดินทาง
-ประกันสังคม
-โบนัส 1-2 เดือน/ปี
-ประกันหมู่
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-พักร้อน 6 วัน/ปี เพิ่มขึ้นตามอายุงาน มากสุด10วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณ: Nisachon เบอร์โทรติดต่อ: 081-824-1820, 02-260-8454

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed