รับสมัครงานตำแหน่ง: Sales Staff


ประเภทธุรกิจ 【MFG】Plastic
ตําแหน่ง Sales Staff
เงินเดือน 20000-40000
สถานที่ทํางาน Ayutthaya

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-35

ภาษา English: Intermediate


คุณสมบัติ/ประสบการณ์ที่ต้องการ:
・WORK LOCATION : AYUTTAYA ROJANA INDUSTRIAL PARK・PERSONALITY : POSITIVE PERSON, CHALLENGING MIND・WORK EXPERIENCE : MUST HAVE EXPERIENCE IN MANUFACTURING COMPANY. IF CANDIDATES HAS EXPERIENCE ABOUT RESIN PRODUCTS IS BETTER.・ENGLISH : BUSINESS LEVELJOB DETAILS:①ORDER CONTROL ②DEVELOPMENT PRODUCTS ③MARKET RESEARCH

สวัสดิการ:
-ค่าอาหาร-ค่ากะ-เงินช่วยเหลือพิเศษ-เบี้ยขยัน-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ-รถรับ-ส่งพนักงาน-ชุดยูนิฟอร์ม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณ: Piyanan เบอร์โทรติดต่อ: 081-889-6277, 02-260-8454

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed