รับสมัครงานตำแหน่ง: Purchasing Chief


ประเภทธุรกิจ 【MFG】Electrical Products
ตําแหน่ง Purchasing Chief
เงินเดือน 20000-25000
สถานที่ทํางาน Central Region

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 30-40

ภาษา English: Daily


คุณสมบัติ/ประสบการณ์ที่ต้องการ:
Qualification- Bachelor’s Degree in any field- At least 5 years working experience in purchasing at manufacturing company- Have knowledge about ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949 (will be advantage)- Can communicate English in intermediate level- Can read and understand drawing (will be advantage) – Can use Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) and Outlook ExpressJob Description- Calculate raw material and supply quantity according to usage plan with good quality and reasonable price – Issue the purchasing order according to the specified period- Manage and control delivery schedule to meet the end user requirement- Prepare monthly report and submit to the superior- Record purchasing history and other related documents- Monitor and evaluate supplier quality control – Sourcing new supplier with good quality and reasonable price- Perform other duties which may be required by company

สวัสดิการ:
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนายจ้าง และลูกจ้าง-เงินช่วยเหลือค่าน้ำมัน-ค่าอาหารเรียกเก็บจากพนักงาน (รับประทานได้มื้อเช้าและมื้อกลางวัน) ส่วนที่เกิน บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ -อาหารมื้อเย็น กรณีทำงานล่วงเวลา-เงินเบี้ยขยันแบบขั้นบันได -ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม-ชุดฟอร์ม-เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส (สำหรับพนักงานที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด)-เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา, คู่สมรส, บุตร-ธิดา, ปู่-ย่า, ตา-ยาย (สำหรับพนักงานที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด)-เงินแสดงความยินดีกรณีพนักงานคลอดบุตร (สำหรับพนักงานที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด)-เงินค่าเข้ากะกลางคืน-ทุนการศึกษาประจำปีสำหรับบุตรธิดา (สำหรับพนักงานที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด)-งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี-งานท่องเที่ยวประจำปี-โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทและการพิจารณาของบริษัท)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณ: Siraporn เบอร์โทรติดต่อ: 081-825-6922, 02-260-8454

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed