รับสมัครงานตำแหน่ง: Merchandiser

2021.06.09ประเภทธุรกิจ 【TRD】Textile/Leath/Garment/Cloth
ตําแหน่ง Merchandiser
เงินเดือน 30000-40000
สถานที่ทํางาน Bangkok

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 28-37

ภาษา English: Business


คุณสมบัติ/ประสบการณ์ที่ต้องการ:
Qualification- Age 30 years or above, Thai Nationality. – Bachelor degree in Industrial Textile or related fields. – Experience in Textile/ Garment Industry. – Good Technical knowledge of garment in knit & woven for top and bottom garments – 3-5 years experience in Merchandiser. – Skillful in planning, quality, delivery control. – Good responsibility. – Good command of English (both written and spoken) Jobs description:- Communication with both overseas customers & garment factories – Negotiation with Customer and Supplier – PPAP documentation – Education for new staff about textile / automotive industry

สวั- Annual Bonus, based on company performance.
– Annual Health Check Up
– Annual Company Trip
– Fitness Expense
– Group Insurance
– Sport Day Activity
– New Year Party
– Medical Expense 15,000 THB/Year

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณ: Phanarat เบอร์โทรติดต่อ: 081-902-0096, 02-260-8454

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed 


  สดิการ: