รับสมัครงานตำแหน่ง: CNC ENGINEER

2021.06.15ประเภทธุรกิจ 【MFG】Electronic Components(Semi Con)/Electrical Products
ตําแหน่ง CNC ENGINEER
เงินเดือน 10000-35000
สถานที่ทํางาน Nakhonratchasima

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-40

ภาษา English: - (ไม่จำเป็น)


สวัสดิการ:
-TRANSPORTATION-FULL ATTENDANCE-POSITION-SKILL-COST OF LIVING-PROVIDENT FUND-ค่าเบี้ยขยัน-ค่าตำแหน่ง-ค่าช่างเทคนิค-ค่ารถตามระยะทาง-วันหยุดประจำสัปดาห์,วันหยุดพักผ่อนประจำปี,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดพิเศษ-โบนัสประจำปี-ค่าฌาปนกิจบิดา,มารดา,สามี,ภรรยาและบุตร-กรณีสมรส,อุปสมบท,คลอดบุตร-เจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลมีกระเช้าเยี่ยม-กรณีพนักงานเสียชีวิต-ค่ากะกลางคืน-ค่ารถเพิ่มเติม OT ในวันหยุด-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ-กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์-ค่าอาหาร17.ตรวจสุขภาพประจำปี18.ชุดยูนิฟอร์ม,รองเท้า,หมวกและอุปกรณ์Safety19.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณ: Nutta เบอร์โทรติดต่อ: 089-206-8341, 02-260-8454

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed