รับสมัครงานตำแหน่ง: SPECIALIST-NEW PRODUCT DEVELOPMENT


ประเภทธุรกิจ 【MFG】Automotive Parts
ตําแหน่ง SPECIALIST-NEW PRODUCT DEVELOPMENT
เงินเดือน 30000-40000
สถานที่ทํางาน Chonburi

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 35-45

ภาษา English: Intermediate Japanese: Intermediate


คุณสมบัติ/ประสบการณ์ที่ต้องการ:
-Bechelors or Master degrees in Engineering, Marketing research or related field.-Work experience 3 years up in field.-Leadership and managerial skills.

สวัสดิการ:
-ค่าอาหารกลางวัน / ค่าอาหารล่วงเวลา (OT) / ค่าอาหารกรณีออกไปทำงานนอกบริษัท
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ประกันกลุ่ม AIA
-โบนัสประจำปี
-ค่าอายุงาน
-รางวัลพนักงานเข้าทำงานดีเยี่ยม
-รางวัลพนักงานทำงาน
-ทุนการศึกษาบุตร
-จัดเลี้ยงประจำปี
-ค่าทักษะ(Skill)
-ค่ากะ
-รถรับส่งพนักงาน
-ของเยี่ยมพนักงานเจ็บป่วย
-เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณ: Piyanan เบอร์โทรติดต่อ: 081-889-6277, 02-260-8454

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed