รับสมัครงานตำแหน่ง: CAD / CAM OPERATOR


ประเภทธุรกิจ 【MFG】Precision Parts
ตําแหน่ง CAD / CAM OPERATOR
เงินเดือน 30000-50000
สถานที่ทํางาน Chonburi

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 23-45

ภาษา English: - (ไม่จำเป็น)


สวัสดิการ:
–ค่าอาหาร
-ค่าเดินทาง
-ค่าบ้าน
-เบี้ยขยัน
-โบนัสประจําปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณ: Phorntida เบอร์โทรติดต่อ: 063-832-7417, 02-260-8454

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed