รับสมัครงานตำแหน่ง: CIVIL/ARCHTECT/ELECTRICAL/MECHANICAL

2021.06.16ประเภทธุรกิจ 【NonMFG】Construction/Civil/Design/Real Est/Engineering Service
ตําแหน่ง CIVIL/ARCHTECT/ELECTRICAL/MECHANICAL
เงินเดือน 20000-40000
สถานที่ทํางาน Bangkok

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 22-30

ภาษา English: Business Japanese: Business


สวัสดิการ:
1. เครื่องแบบพนักงาน
2. ประกันชีวิต + ประกันสุขภาพ
3. เบี้ยเลี้ยง
4. ค่าควบคุมงาน
5. ค่าโทรศัพท์มือถือ
6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
7. เงินช่วยเหลือกรณีสมรส
8. เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร
9. เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
10. เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวของพนักงานเสียชีวิต
11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
12. เงินพิเศษกรณีเกษียนอายุ
13. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณ: Saowalak เบอร์โทรติดต่อ: 092-385-9997, 02-260-8454

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed