รับสมัครงานตำแหน่ง: SALES / SRIRACHA


ประเภทธุรกิจ 【MFG】Machinery
ตําแหน่ง SALES / SRIRACHA
เงินเดือน 18000-20000
สถานที่ทํางาน Chonburi

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 21-24

ภาษา English: Business


สวัสดิการ:
-Language allowance-Business trip-Maintenance (include insurance)-Gas and Maintenance-Social insurance -Bonus-Other allowance as per company’s rule.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณ: Nutta เบอร์โทรติดต่อ: 089-206-8341, 02-260-8454

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed