รับสมัครงานตำแหน่ง: Sales Coordinator


ประเภทธุรกิจ 【NonMFG】Engineering Service 【TRD】Machinery
ตําแหน่ง Sales Coordinator 6/2021
เงินเดือน 18000-20000
สถานที่ทํางาน Bangkok

Detail


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 22-25

ภาษา English: Intermediate


สวัสดิการ:
-Transportation
-Phone
-Uniform shirt
-Social Insurance
-OT
-Company trip

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณ: Amporn เบอร์โทรติดต่อ:

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 25 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed